Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definicija Otvorenih Podataka 2.1

Verzija 2.1

Definicija Otvorenih Podataka precizira značenje pojma “otvoren” u vezi sa znanjem, promovišući zajednička dobra u kojima svako može da učestvuje i gdje je interoperabilnost na najvišem nivou.

Sažetak: Znanje je otvoreno ako mu svako slobodno može pristupiti, koristi, izmjeniti i dijeliti - podložno, u najboljem slučaju, mjerama za očuvanje porijekla i otvorenosti.

Suštinsko značenje se podudara sa pojmom “open” u vezi sa softverom opisanim u Open Source Definition i sinonim je sa “free” ili “libre” kao u Free Software Definition and Definition i Free Cultural Works.

Pojam djelo će se koristiti za označavanje predmeta ili dijela znanja koje se prenosi.

Pojam licenca se odnosi na zakonske uslove pod kojima je djelo dostupno.

Pojam javno vlasništvo označava odsustvo autorskih prava i sličnih ograničenja, bilo nepostojanjem ili odricanjem od svih takvih uslova.

Ključne riječi “mora”, “ne mora”, “treba” i “može” se u ovom dokumentu tumače kako je opisano u RFC2119.

1. Otvorena djela

Otvoreno djelo mora zadovoljavati sljedeće uslove u svojoj distribuciji:

1.1 Otvorena licenca ili status otvorenosti

Djelo mora biti u javnom vlasništvu ili dostupno pod otvorenom licencom (kako je definisano članom 2). Bilo koji drugi dodatni uslovi koji prate djelo (poput uslova korišćenja, ili patenata koje posjeduje davalac licence) ne smiju biti u suprotnosti sa statusom javnog vlasništva djela ili uslovima licence.

1.2 Pristup

Djelo mora biti dostupno u cjelini i to po cijeni koja ne prelazi razumne troškove jednokratne reprodukcije, i trebalo bi da bude dostupno za preuzimanje sa interneta bez naknade. Sve dodatne informacije potrebne za usklađenost sa licencom (poput imena saradnika neophodnih za pripisivanje zasluga) takođe moraju pratiti djelo.

1.3 Mašinska čitljivost

Djelo mora biti dostupno u obliku spremnom za obradu pomoću računara, takvom da omogućava lako pristupanje i izmjenu pojedinačnih elemenata djela.

1.4 Otvoreni format

Djelo mora biti dostupno u otvorenom formatu. Otvoreni format je onaj koji ne postavlja novčana ili neka druga ograničenja za njegovu upotrebu i može se u potpunosti obraditi sa najmanje jednim slobodnim/besplatnim/otvorenog-koda softverskim alatom.

2. Otvorene licence

Licenca bi trebala biti kompatibilna sa drugim otvorenim licencama.

Licenca je otvorena ako njeni uslovi zadovoljavaju sljedeće uslove:

2.1 Potrebne dozvole

Licenca mora da neopozivo dozvoljava (ili dopušta) sljedeće:

2.1.1 Upotreba

Licenca mora da dopusti slobodnu upotrebu licenciranog djela.

2.1.2 Redistribucija

Licenca mora da dopusti redistribuciju licenciranog djela, uključujući prodaju, bilo samostalno ili kao dio kolekcije sačinjene od djela iz različitih izvora.

2.1.3 Izmjene

Licenca mora da dopusti stvaranje derivata licenciranog djela i da dopusti distribuciju ovih derivata pod istim uslovima kao kod originalnog licenciranog djela.

2.1.4 Podjela

Licenca mora da dopusti da se bilo koji dio djela slobodno koristi, distribuira ili izmjeni nezavisno od bilo kojeg drugog dijela djela ili iz bilo koje kolekcije djela u kojoj je djelo prvobitno distribuirano. Sve strane koje dobiju bilo kakvu distribuciju bilo kojeg dijela djela u skladu sa uslovima originalne licence trebaju imati ista prava kao ona koja se dodjeljuju zajedno sa originalnim djelom.

2.1.5 Kompilacija

Licenca mora da dopusti distribuciju licenciranog djela zajedno sa drugim zasebnim djelima bez postavljanja ograničenja za ta druga djela.

2.1.6 Nediskriminacija

Licenca ne smije da diskriminiše bilo koju osobu ili grupu.

2.1.7 Širenje

Prava vezana uz djelo se moraju primjenjivati na sve one kojima je redistribuirano, bez potrebe za pristajanjem na bilo kakve dodatne zakonske uslove.

2.1.8 Primjena u bilo koju svrhu

Licenca mora da dopusti upotrebu, redistribuciju, izmjene i kompilacije u bilo koju svrhu. Licenca ne smije nikoga ograničavati u korišćenju djela u specifičnim oblastima upotrebe.

2.1.9 Bez naknade

Licenca ne smije da nameće bilo kakav ugovor o naknadi, autorskim pravima, ili drugu kompenzaciju ili novčanu naknadu unutar svojih uslova.

2.2 Prihvatljivi uslovi

Licenca ne smije da ograničava, čini nesigurnim, ili na bilo koji drugi način umanjuje potrebne dozvole iz člana 2.1 osim u sljedećim prihvatljivim uslovima:

2.2.1 Pripisivanje

Licenca može da zahtijeva da distribucije djela uključuju spisak saradnika, nositelja prava, sponzora i stvaratelja, sve dok takvi zahtjevi nisu opterećavajući.

2.2.2 Integritet

Licenca može da zahtijeva da izmijenjene verzije licenciranog djela nose drugo ime ili broj verzije u odnosu na originalno djelo ili da naznače koje su izmjene izvršene.

2.2.3 Podijeliti pod istim uslovima

Licenca može da zahtijeva da distribucije djela ostanu pod istom ili sličnom licencom.

2.2.4 Potvrda

Licenca može da zahtijeva zadržavanje potvrda o autorskim pravima i identifikaciju licence.

2.2.5 Izvor

Licenca može da zahtijeva da svako ko distribuira djelo omogući pristup djelu u formatu preporučenom za dalje izmjene.

2.2.6 Zabrana tehničkih ograničenja

Licenca može da zahtijeva da distribucija djela ostane slobodna od bilo kojih tehničkih mjera koje bi ograničile ostvarivanje inače dozvoljenih prava.

2.2.7 Nenapadanje

Licenca može da zahtijeva da strana koja je izvršila izmjene dodijeli javnosti dodatne dozvole (na primjer, patentne licence) potrebne za ostvarivanje prava propisanih licencom. Licenca takođe može da uslovi nenapadanje protiv imalaca licenci uz poštovanje bilo kojeg dozvoljenog prava (opet, na primjer, spor oko patenta).


Definicija Otvorenih Podataka prvobitno je izvedena iz Definicije Otvorenog Koda, koja je zauzvrat izvedena iz originalnih Debian Free Software smjernica i Debian Social Contract čiji su dio, koje su sastavili Bruce Perens i Debian programeri. Bruce je kasnije koristio isti tekst u kreiranju Definicije Otvorenog Koda. Ova definicija je u osnovi nastala iz tih dokumenata i zadržava njihova osnovna načela. Richard Stallman je bio prvi koji je unaprijedio principe slobodnog softvera koje mi slijedimo.

Prevod:

verzija 2.1: