Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Avoimen tiedon määritelmä

Versio: 1.1

Terminologia

Tiedolla tässä tarkoitetaan:

  1. Sisältöä, kuten musiikkia, elokuvia, kirjoja
  2. Dataa olkoon se tieteellistä, historiallista, maantieteellistä tai muuta
  3. Julkishallinnon tuottamaa tai muuta hallinnollista informaatiota

Tietokoneohjelmistot on merkittävyydestään huolimatta jätetty tämän määritelmän ulkopuolelle, koska niitä on kattavasti käsitelty aiemmissa avoimuuden määritelmissä.

Termiä aineisto käytetään kuvaamaan käsitellyn tietovarannon yksikköä.

Myös termiä kokoelma voidaan käyttää tarkoittamaan aineistojen kokoelmaa. Tietenkin kokoelma itsessään voidaan käsittää aineistoksi.

Termillä lisenssi viitataan lailliseen lisenssiin, jolla aineisto on julkaistu. Jos erillistä lisenssiä ei ole määritelty, tulkitaan tämän viittaavaan vallitsevaan lainsäädäntöön, jonka mukaisesti aineisto on julkaistu.

Määritelmä

Aineisto on avointa, jos sen jakelutapa täyttää seuraavat ehdot:

1. Saavutettavuus

Aineiston pitää olla kokonaisuudessaan saatavilla enintään kohtuullisella luovutuskustannuksella, mieluiten maksutta ladattavissa internetin kautta. Aineiston pitää myös olla saatavilla käytännöllisessä ja muokattavassa muodossa.

Kommentti: Tämä voidaan tiivistää ‘sosiaaliseen’ avoimuuteen – paitsi, että aineiston saaminen on luvallista, niin sen saanti on myös käytännössä mahdollista. Termi ‘kokonaisuudessaan’ estää saavutettavuuden rajoittamiseen epäsuorasti, esimerkiksi tarjoamalla pääsyn vain osaan tietokannasta kerrallaan.

2. Uudelleenjakelu

Lisenssi ei saa rajoittaa ketään myymästä tai antamasta aineistoa yksinään tai osana kokoelmaa, joka sisältää aineistoja useista eri lähteistä. Lisenssin mukaisesti ei saada vaatia rojalteja tai muita myyntiin tai jakeluun kohdistuvia maksuja.

3. Uudelleenkäyttö

Lisenssin on sallittava muokkaus ja muokattujen aineistojen jakelu alkuperäisen aineiston ehdoilla. Lisenssi voi sisältää vaatimuksia aineiston eheydestä ja viittaamisesta alkuperäiseen aineistoon: katso alla periaate 5 (Viittaaminen) ja periaate 6 (Eheys).

Kommentti: Tämä kohta ei estä käyttämästä “viraalisia’ tai share-alike lisenssejä, jotka vaativat uudelleenjakamaan muokatut aineistot samalla lisenssillä, kuin alkuperäinen aineisto.

4. Vapaa teknisistä rajoitteista

Aineisto pitää tarjota sellaisessa muodossa, ettei yllämainittujen kohtien mukaiselle toiminnalle ole teknisiä esteitä. Tämä voidaan saavuttaa tarjoamalla aineisto avoimessa formaatissa, kuten sellaisessa, jonka spesifikaatio on julkisesti ja vapaasti saatavilla ja joka ei aseta rahallisia tai muita rajoitteita formaatin käytölle.

5. Viittaaminen

Lisenssi voi vaatia uudelleenjakelun ja uudelleenkäytön ehtona, että aineiston tekijät mainitaan. Jos tällainen ehto asetetaan sen noudattaminen ei saa aiheuttaa kohtuuttomasti työtä. Esimerkiksi jos viittaamista uudelleenkäytettävän aineiston edelliseen tekijään vaaditaan, tulee aineiston yhteydessä toimittaa lista niistä, jotka pitää mainita aineiston tekijöinä.

6. Eheys

Lisenssi voi vaatia muokatun aineiston jakelun ehtona, että uusi aineisto nimetään eroavasti tai uudella versionumerolla alkuperäiseen aineistoon verrattuna.

7. Ei henkilöiden tai ryhmien syrjintää

Lisenssi ei saa asettaa henkilöitä tai ryhmiä eriarvoiseen asemaan.

Kommentti: Jotta avoimuudella saavutettaisiin maksimaalinen hyöty pitää mahdollisimman monipuolisen joukon ihmisiä ja ryhmiä olla yhtälailla oikeutettuja rikastamaan ja hyödyntämään avointa tietoa. Tämän johdosta avoimen tiedon lisenssit eivät saa sulkea ketään ulkopuolelle.

8. Ei syrjintää käyttökohteiden suhteen

Lisenssi ei saa rajoittaa ketään käyttämästä aineistoa jollakin määrätyllä käyttöalueella. Esimerkiksi, se ei saa estää aineiston kaupallista käyttöä tai käyttöä geenitutkimukseen.

Kommentti: Tämän kohdan pääasiallinen tarkoitus on kieltää lisenssiansat, jotka estävät avoimen aineiston kaupallisen käytön. Haluamme kaupallisten käyttäjien liittyvän yhteisöön, eikä tuntea olevansa ulkopuolisia.

9. Lisenssin jakelu

Aineistoon liittyvien oikeuksien tulee koskea kaikkia, joille aineisto on jaeltu ilman tarvetta erillisten lisenssien käyttöön.

Kommentti: Tämän kohdan tarkoitus on kieltää aineiston sulkeminen epäsuorilla keinoilla, kuten salassapitosopimuksia vaatimalla.

Kommentti: kohta on otettu avoimen lähdekoodin määritelmän kohdasta 7 [1]

10. Lisenssi ei saa olla kokoelmakohtainen

Aineistoon liittyvät oikeudet eivät saa olla riippuvaisia tiettyyn kokoelmaan kuulumisesta. Jos aineisto irroitetaan tästä kokoelmasta ja sitä käytetään tai jaellaan aineiston lisenssin mukaisesti niin kaikilla osapuolilla, joille se on uudelleenjaeltu tulee olla samat oikeudet, jotka oli myönnetty alkuperäisen kokoelman yhteydessä.

Kommentti: kohta on otettu avoimen lähdekoodin määritelmän kohdasta 8 [1]

11. Lisenssi ei saa rajoittaa muiden aineistojen jakelua

Lisenssi ei saa asettaa rajoituksia muihin aineistoihin, joita jaellaan yhdessä lisensoidun aineiston kanssa. Esimerkiksi lisenssi ei saa vaatia, että kaikki muut sen yhteydessä jaettavat aineistot olisivat avoimia.

Kommentti: Avointen tietovarantojen jakelijoilla tulee olla oikeus tehdä omia valintojaan. Huomaa, että ‘share-alike’ lisenssit ovat yhteensopivia, sillä niitä voi käyttää vain, jos kokonaisuus muodostaa yhden aineiston.

Kommentti: kohta on otettu avoimen lähdekoodin määritelmän kohdasta 9 [1]


[1] Open Source Definition -määritelmää https://opensource.org/docs/osd ei ole sanatarkasti suomennettu, mutta COSS ry:n sivuilta löytyy lyhennetty suomennos http://coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/

Translated by Open Knowledge Finland members - contact Antti Poikola