Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Дефиниција Отворених Података 2.1

Верзија 2.1

(Напомена: појам knowledge је преведен као ”знање”).

Дефиниција Отворених Података прецизира значење појма “отворен” у вези са знањем, поспешује заједничко добро у којем свако може да учествује и где је узајамно коришћење и употреба на највишем нивоу.

Сажетак: Знање је отворено ако је свако слободан да му приступи, користи га, мења и дели — ограничен, у најбољем случају, само мерама да се сачува порекло и отвореност.

Суштинско значење се поклапа са појмом “open” у вези са софтвером описаним у Open Source Definition и синоним је са “free” или “libre” као у Free Software Definition и у Definition of Free Cultural Works.

Појам дело се користи да означи ставку или део знања које се преноси.

Појам лиценца се односи на законске услове под којима је дело доступно.

Појам јавно власништво означава одсуство ауторских и сродних ограничења, било непостојањем или одрицањем свих таквих услова.

Кључне речи “мора”, “не мора”, “треба” и “може” у овом документу се тумаче као што је описано у RFC2119.

1. Отворена дела

Отворено дело mора да испуњава следеће услове у својој дистрибуцији:

1.1 Отворена лиценца или статус

Дело мора бити у јавном власништву или доступно под отвореном лиценцом (као што је дефинисано у члану 2). Сви додатни услови који прате дело (као на пр. услови коришћења, или патенти које држи страна која поседује лиценцу) не смеју да буду у супротности са статусом јавног власништва дела или условима лиценце.

1.2 Приступ

Дело мора бити доступно у целости и по цени која не прелази разумне трошкове једне репродукције, и требало би да буде доступно за преузимање са интернета без надокнаде. Све додатне информације које су неопходне по условима лиценце (као што су имена сарадника и учесника неопходних за приписивања заслуга) такође морају да прате дело.

1.3 Машинска читљивост

Дело мора бити доступно у облику који је једноставан за обраду на рачунару, таквом да омогућава лако приступање и измену појединачних елемената дела.

1.4 Отворени формат

Дело мора бити доступно у отвореном формату. Отворени формат је онај који нема рестрикција коришћења, монетарних или других, и који се може обрадити бар једним слободним/бесплатним/са-отвореним-кодом софтверским алатом.

2. Отворене лиценце

Лиценца би требало да је компатибилна са осталим лиценцама.

Лиценца је отворена уколико задовољава следеће услове:

2.1 Обавезне дозволе

Лиценца мора да неопозиво дозвољава (или допушта) следеће:

2.1.1 Употреба

Лиценца мора да допусти слободну употребу лиценцираног дела.

2.1.2 Даља дистрибуција

Лиценца мора да допусти даљу дистрибуцију лиценцираног дела, укључујући продају, било самостално или у оквиру колекције сачињене од дела из различитих извора.

2.1.3 Измене

Лиценца мора да допусти израду деривата лиценцираног дела и да допусти даљу дистрибуцију ових деривата под истим условима као оригинално лиценцирано дело.

2.1.4 Издвајање

Лиценца мора да допусти да се било који део дела слободно користи, дистрибуира, или мења независно од осталих целина дела или издвојено из колекције у којој је дело првобитно дистрибуирано. Све стране које на било који начин добију део дела под истим условима оригиналне лиценце би требало да гарантују иста права као оригинално дело.

2.1.5 Компилација

Лиценца мора да допусти да се лиценцирано дело дистрибуира заједно са осталим делима без стављања ограничења на остала дела.

2.1.6 Без дискриминације

Лиценца не сме да дискриминише било којег појединца или групу.

2.1.7 Ширење

Права везана за дело mорају да важе за све којима се дистрибуира без обавезе да се сагласе са било којим додатним законским условима.

2.1.8 Примена за било коју сврху

Лиценца мора да допусти коришћење, даљу дистрибуцију, измене, и компилације за било коју сврху. Лиценца не сме да било коме забрани коришћење дела у специфичним обастима употребе.

2.1.9 Без надохнаде

Лиценца не сме да намеће било какву накнаду, повластицу, или другу компензацију или новчану накнаду у оквиру својих услова.

2.2 Прихватљиви услови

Лиценца не сме да ограничава, чини неизвесним, или на други начин умањује захтеване дозволе из члана 2.1. осим у следећим прихватљивим условима:

2.2.1 Приписивање

Лиценца може да захтева да дистрибуција дела садржи наведен списак сарадника, носиоца права, спонзора и ствараоца све док ови захтеви нису оптерећујући.

2.2.2 Целовитост

Лиценца може да захтева да измењена верзија лиценцираног дела носи друго име или број верзије у односу на оригинално дело или да назначи направљене измене.

2.2.3 Сличност при дељењу

Лиценца може да захтева да дистрибуције дела остану под истом или сличном лиценцом.

2.2.4 Назнака

Лиценца може да захтева задржавање обавештења о ауторским правима и идентификацију лиценце.

2.2.5 Изворни код

Лиценца може да захтева да свака дистрибуција дела пружа приступ препорученом начину за прављење измена.

2.2.6 Забрана техничких ограничења

Лиценца може да захтева да дистрибуција дела остане слободна од било којих техничких мера које би ограничавале остваривање иначе дозвољених права.

2.2.7 Ненападање

Лиценца може да захтева да страна која је направила измене одобри јавности додатне дозволе (на пример, патентне лиценце) ако је то потребно за остваривање права прописаних лиценцом. Лиценца такође може да услови ненападање других лиценци уз поштовање било којег дозвољено права (опет, на пример, спора око патената).


Дефиниција Отворених Података је првобитно изведена из Дефиниције Отвреног Кода, која је заузврат изведена из оригиналних Debian Free Software смерница и Debian Social Contract чији су део, које је створио Bruce Perens и Дебиан програмери. Bruce је касније користио исти текст у стварању Дефиниције Отвреног Кода. Ова дефиниција је настала од тих докумената и задржава њихове основне принципе. Richard Stallman је први дефинисао принципе слободног софтвера које и ми промовишемо.

Приредили:

v2.1

  • Игор Спасић (http://heapspace.rs)

v1.1:

  • Игор Спасић

v1.0:

  • Milica Maravić
  • Žarko Ptiček
  • Blaeks Biofor
  • Bojana Milošević
  • Vedran Vučić