Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definicija otvorenog znanja

Verzija: 1.1

Pojmovi

Pojam znanje uključuje:

  1. Sadržaj, poput glazbe, filmova, knjiga
  2. Podatke, bilo da su znanstveni, povijesni, zemljopisni ili drugi
  3. Upravne i druge administrativne informacije

Računalni programi (softver) isključeni su iz ove definicije usprkos svojoj očiglednoj važnosti, zato što je položaj softvera obrađen u drugim dokumentima.

Pojam djelo koristi se da označi stavku ili dio znanja koje se prenosi.

Pojam paket također se može koristiti da označi neki skup djȇlā. Naravno, takav paket može se i sam smatrati djelom.

Pojam licenca odnosi se na zakonsku licencu pod kojom je djelo objavljeno. Ako licence nema, valja se voditi pozitivnim zakonskim okvirom pod kojim je djelo dostupno (poput, primjerice, odredaba autorskog prava).

Definicija

Djelo je otvoreno ako se distribuira na način koji zadovoljava sljedeće uvjete:

1. Pristup

Djelo treba biti dostupno u cijelosti i po cijeni koja nije veća od razumne cijene umnožavanja, najbolje putem besplatnog preuzimanja putem Interneta. Također, djelo mora dostupno u obliku koji je prikladan i koji dopušta preoblikovanje.

Komentar: Ovo se može nazvati ‘društvenom’ otvorenošću - ne samo da je dozvoljen pristup djelu, nego se do njega stvarno i može doći. Cjelovitost sprječava ograničavanje pristupa zaobilaznim putem, primjerice dopuštanjem pristupa samo malom broju zapisa odjednom.

###2. Naknadna distribucija

Licenca ne smije ograničavati bilo kome pravo prodaje ili davanja djela, bez obzira radi li se tu o samostalnom djelu ili o paketu sastavljenom od više djela iz različitih izvora. Licenca ne smije zahtijevati tantijeme ili druge naknade za takovu prodaju ili distribuciju.

###3. Naknadno korištenje

Licenca mora dopustiti preoblikovanja i izvedena djela, te mora dopustiti da se ista distribuiraju pod uvjetima koji vrijede za izvorno djelo.

Komentar: Ova odredba ne sprječava korištenje ‘viralnih’ i ‘share-alike’ licenci koje zahtijevaju naknadnu distribuciju modifikacija pod istim uvjetima koji vrijede za izvornik.

###4. Odsustvo tehnoloških ograničenja

Djelo mora biti dostupno u takovom obliku da ne postoje tehnološke prepreke za prije navedene radnje. Ovo se može postići objavom djela u otvorenom formatu, tj. u formatu čije su specifikacije javne i besplatno dostupne i koji ne nameće novčana ili druga ograničenja za svoju upotrebu.

###5. Atribucije

Kao uvjet za naknadnu distribuciju i korištenje, licenca može zahtijevati da se pripišu suradnici i stvaratelji djela. Ako ovaj zahtjev postoji, on ne smije predstavljati opterećenje. Primjerice, ako se atribucija zahtjeva, popis onih koji traže pripisivanje treba biti priložen uz djelo.

###6. Integritet

Licenca može zahtijevati da preoblikovana djela u distribuciji nose različito ime ili broj verzije od izvornika.

###7. Bez diskriminacije osoba i grupa

Licenca ne smije diskriminirati bilo koju osobu ili grupu osoba.

Komentar: Da bi se dobila najveća korist od procesa, doprinos otvorenom znanju moraju jednako biti u mogućnosti pružiti najrazličitije osobe i grupe. Stoga zabranjujemo da bilo koja licenca otvorenog znanja ikoga isključuje iz procesa.

Komentar: ovo je neposredno preuzeto iz stavke 5 OSD-a (Definicije otvorenog koda, opensource.org/docs/osd).

###8. Bez diskriminacije područja djelatnosti

Licenca ne smije ograničavati bilo koga da koristi djelo u određenoj vrsti djelatnosti. Na primjer, ne mije zabraniti upotrebu djela u poslovne svrhe ili u svrhu genetskih istraživanja.

Komentar: Glavna namjera ove odredbe je da spriječi licencne zamke koje priječe da se otvoreni sadržaj komercijalno koristi. Želimo da se komercijalni korisnici pridruže našoj zajednici, a ne da se sjećaju isključeni iz nje.

Komentar: ovo je neposredno preuzeto iz stavke 6 OSD-a (Definicije otvorenog koda).

###9. Distribucija licence

Prava vezana uz djelo moraju važiti za sve one kojima je djelo distribuirano, bez potrebe da te osobe traže dodatne licence.

Komentar: Namjera je ove odredbe da onemogući zatvaranje znanja posrednim putem, kao što je zahtijevanje ugovora o povjerljivosti.

Komentar: ovo je neposredno preuzeto iz stavke 7 OSD-a (Definicije otvorenog koda).

###10. Licenca ne smije biti vezana za određeni paket

Prava vezana za djelo ne smiju ovisiti o tome kojem paketu djelo pripada. Ako se djelo izdvoji od paketa i dalje koristi i distribuira u skladu s licencom koja vrijedi za djelo, sve strane kojima se djelo naknadno distribuira moraju imati ista prava koja se daju u okviru izvornog paketa.

Komentar: ovo je neposredno preuzeto iz stavke 8 OSD-a (Definicije otvorenog koda).

###11. Licenca ne smije ograničavati distribuciju drugih djela

Licenca ne smije ograničavati druga djela koja se distribuiraju zajedno s licenciranim djelom. Na primjer, licenca ne smije insistirati da sva druga djela koja se distribuiraju na istom mediju nose otvorenu licencu.

Komentar: distributeri otvorenog znanja imaju pravo samostalno odlučivati. Uočite da su ‘share-alike’ licence u skladu s ovim zahtjevom, budući se te odredbe primjenjuju samo ako cjelina predstavlja jedno djelo.

Komentar: ovo je neposredno preuzeto iz stavke 9 OSD-a (Definicije otvorenog koda).