Open Knowledge
Contents

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Definitionen på Åben Viden

Terminologi

Begrebet viden regnes for at inkludere:

  1. Indhold, som det kan forekomme i music, film og bøger
  2. Videnskabelig, historisk, geografisk og anden data
  3. Administrativ og offentlig information

Trods dennes tydelige relevans, regnes software ikke med i denne definition. Det skyldes at området allerede er tilstrækkeligt andre steder.

Begrebet værk vil blive brugt til at beskrive skriftlig eller på anden måde udmøntet viden.

Begrebet pakke bliver til at beskrive en samling a værker. Selvfølgelig kan pakken være et værk i sig selv.

Begrebet licens referere til den ophavsrettighedsmæssige juridiske licens under hvilken værket er frigivet. Der hvor værket er frigivet uden licens, bør dette tolkes som værende et udtryk for de gældende automatiske juridiske betingelser under hvilke værket er blevet frigivet.

Definitionen

Indhold kan regnes for værende åbent, såfremt måden den bliver distribueret på opfylder følgende kriterier:

1. Tilgang

Værket skal gøres tilgængeligt i sin helhed og til overkommelig omkostninger, at foretrække som download fra internettet uden betaling. Værket skal også stille til rådighed i en praktisk og let redigerbar form.

2. Omfordeling

Licensen må ikke hindre nogen, inklusiv ophavsmand, i at sælge eller give værket væk. Enten i dets originale form eller som en del af en pakke bestående af værker fra forskellige kilder. Licensen må ikke kræve betaling af royalties eller andre gebyrer for et sådant salg eller distribution.

3. Genbrug

Licensen skal tillade modifikationer og afledte værker og skal tillade at de bliver distribuerede under de samme vilkår som det oprindelige værk. Licensen kan kræve en form for akkreditering og krav om integritet: se princip 5 (Akkreditering) og princip 6 (Integritet).

4. Fravær af teknologiske begrænsninger

Værket skal gøres tilgængelig i en form der gør det muligt at udføre de nævnte aktiviteter, uden teknologiske forhindringer. Dette kan gøres ved at gøre værket tilgængeligt i et åbent dataformat. Det vil sige et som er frit tilgængelig uden nogle økonomiske eller andre begrænsninger. Et dataformat hvis specifikationer er offentlige og frit tilgængelige.

5. Akkreditering

Licensen må kræve, som en betingelse for genbrug og omfordeling, at bidragere til og ophavspersonen til værket bliver akkrediteret. Hvis en sådan betingelse er i kraft, må det ikke være en byrde. Hvis der for eksempel kræves akkreditering af bidragsydere bør en liste med bidragsydere følge med værket.

6. Integritet

Licensen kan kræve, som en betingelse for at værket bliver omfordelt i en anden form, at denne bærer et andet navn eller udgave nummer end det oprindelige værk.

7. Ingen diskriminering mod personer eller grupper

Licensen må ikke diskriminere mod nogle personer eller grupper af personer.

8. Ingen diskrimination mod virke felter

Licensen må ikke forhindre nogen i at gøre brug af værket i et specifikt virkefelt. For eksempel må den ikke forhindre værket fra at blive brugt i erhvervslivet eller af militæret research.

9. Distribution af licensen

De rettigheder der er inkluderet i licensen, skal være gældende for alle dem værket bliver distribueret til, uden behovet for en yderligere licens for disse.

10. Licensen behøver ikke være specifik for en pakke.

De rettigheder der er tilknyttet et værk, må ikke afhænge af at dette værk er en del af en specifik pakke. Hvis værket tages ud af en pakke og blive brugt eller omfordelt under betingelserne for værkets licens, skal alle der modtager værket have de samme rettigheder som er givet i forbindelse med den oprindelige pakke.

11. Licensen må ikke hæmme distributionen af andre værker

Licensen må ikke indgyde restriktioner på andre værker distribueret sammen med værket under licensen. For eksempel licensen må ikke insistere på at alle værker der bliver distribuerede via samme middel har samme licens.

Translated by Peter Froberg