Open Knowledge
Contents

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Визначення відкритості

Версія 2.0

Це визначення відкритості подає точне значення слова «відкрите» стосовно знань, сприяючи стійким громадам, в яких кожен може взяти участь і де можливість взаємодії досягає максимуму.

Резюме: Знання є відкритим, якщо будь-хто має до нього вільний доступ, може вільно використовувати, змінювати та ділитися ним – у крайньому випадку, підлягає заходам, що зберігають походження й відкритість.

Це визначення відповідає значенню терміна «відкрите» стосовно програмного забезпечення (Open Source Definition) і є синонімом слова «вільно» у сенсі «свобода», як і у визначенні вільних творів культури (Definition of Free Cultural Works). Визначення відкритості було започатковане з Open Source Definition, яке, своєю чергою, є похідним від Debian Free Software Guidelines.

Термін робота буде використовуватися для позначення предмета або частини переданого знання.

Термін ліцензія стосується юридичних умов, за яких робота є доступною. Там, де ліцензія не була запропонована, вона повинна бути витлумачена як така, що стосується правових умов за замовчанням, що регулюють використання роботи (наприклад, авторське право або в суспільному надбанні).

1. Відкрита робота

Відкрита робота повинна відповідати таким вимогам її поширення:

1.1 Відкрита ліцензія

Робота повинна бути доступною під відкритою ліцензією (як визначено в розділі 2). Будь-які додаткові умови, які супроводжують роботу (наприклад, з погляду використання або патентів, що належать правовласнику), не повинні суперечити умовам ліцензії.

1.2 Доступ

Робота повинна бути доступна повністю та щонайбільше за платню, що не перевищує затрати на її відтворення, та переважно завантажується через Інтернет без стягування платні. Будь-яка додаткова інформація, необхідна для дотримання умов ліцензування (наприклад, вказування імен авторів для забезпечення відповідності вимогам атрибуції), повинна також супроводжувати роботу.

1.3 Відкритий формат

Робота повинна бути надана в зручному й придатному до модифікації форматі, що не потребує зайвих технологічних перешкод для використання ліцензованих прав. Зокрема, дані повинні бути в машиночитаній формі, доступні одним файлом й у відкритому форматі (тобто форматі, до якого у вільному доступі опублікована специфікація, що не встановлює жодних грошових або інших обмежень його використання) або принаймні можуть бути оброблені щонайменше одним засобом програмного забезпечення з відкритим кодом.

2. Відкрита ліцензія

Ліцензія є відкритою, якщо вона відповідає таким умовам:

2.1 Необхідні дозволи

Ліцензія повинна безповоротно дозволяти таке:

2.1.1 Використання

Ліцензія повинна дозволяти безкоштовно користуватися ліцензованою роботою.

2.1.2 Перепоширення

Ліцензія повинна дозволяти перепоширення ліцензованої роботи, у тому числі продаж, або як є, або як частини групи робіт, отриманих з різних джерел.

2.1.3 Модифікація

Ліцензія повинна дозволяти створювати похідні від ліцензованої роботи і поширювати такі похідні роботи за умовами тієї самої ліцензії.

2.1.4 Розділення

Ліцензія повинна дозволяти вільно використовувати будь-яку частину роботи, поширювати або змінювати її окремо від будь-якої іншої частини роботи або будь-якої групи робіт, в якій вона була спочатку поширена. Всі учасники, які отримують будь-яку частину роботи в умовах первісної ліцензії, повинні мати такі ж права, як і ті, що надаються з оригінальною роботою.

2.1.5 Компіляція

Ліцензія повинна дозволяти ліцензованій роботі бути поширеною разом з іншими роботами без накладення обмежень на ці інші роботи.

2.1.6 Недопущення дискримінації

Ліцензія не повинна дискримінувати будь-яку особу або групу.

2.1.7 Поширення дії

Права, пов’язані з роботою, повинні стосуватися всіх, серед кого вона перепоширюється без необхідності надання згоди на будь-які додаткові юридичні умови.

2.1.8 Застосування для будь-яких цілей

Ліцензія повинна дозволяти використовувати, поширювати, змінювати та компілювати для будь-яких цілей. Ліцензія не повинна обмежувати будь-кого у використанні роботи в певній галузі діяльності.

2.1.9 Без оплати

Ліцензія не повинна зобов’язувати до організаційного внеску, роялті або іншої компенсації чи грошової винагороди як частини її умов.

2.2 Прийнятні умови

Ліцензія не повинна обмежувати, робити нечіткими або якось зменшувати дозволи, викладені в розділі 2.1, за винятком таких допустимих умов:

2.2.1 Атрибуція

Ліцензія може вимагати поширення роботи на умовах вказання атрибуції вкладників, власників прав, спонсорів і творців доти, доки будь-які такі умови не є обтяжливими.

2.2.2 Цілісність

Ліцензія може вимагати, щоб змінені версії ліцензованої роботи мали іншу назву або номер версії оригінального твору або іншим чином вказували, які зміни були внесені.

2.2.3 Share-Alike

Ліцензія може вимагати, щоб копії або похідні від ліцензованої роботи залишалися під дією оригінальної або схожої ліцензії.

2.2.4 Повідомлення

Ліцензія може вимагати збереження повідомлення про авторські права та ідентифікації ліцензії.

2.2.5 Джерело

Ліцензія може вимагати, щоб модифіковані роботи були доступні у вигляді, що є зручнішим для подальшої модифікації.

2.2.6 Заборона технічних обмежень

Ліцензія може заборонити поширення роботи в спосіб, за яким технічні заходи передбачають обмеження на здійснення дозволених прав.

2.2.7 Ненапад

Ліцензія може вимагати, щоб ті, хто міняє роботу, надавали громадськості додаткові дозволи (наприклад, ліцензії на патенти), які потрібні для здійснення прав, дозволених ліцензією. Ліцензія може також обумовлювати дозвіл на ненапад на ліцензіатів щодо здійснення будь-якого дозволеного права (знову ж, наприклад, патентного спору).