Open Knowledge
Contents

Open Definition

Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge

Дефиниција Јавно Доступних Информација

Верзија: 1.1

(Напомена: појам knowledge је овде преведен као ”информација”, а не као ”знање”).

Tерминологија

Термин информација коришћен у овом документу обухвата:

  1. Садржаје као што су музика, филмови, књиге
  2. Податке било да су научни, историјски, географски или други
  3. Владине и друге административне информације

Рачунарски програми (софтвер) су искључени упркос јасном централном значају, јер су већ адекватно обрађени претходним радом.

Термин дело се користи да означи делове информација који се преносе.

Термин пакет се такође може користити да означи скуп делова. Наравно, пакет се може сматрати делом сам по себи.

Термин лиценца се односи на законску лиценцу под којом је дело доступно. Уколико лиценца не постоји, то се тумачи као резултујући подразумевани правни услови под којим је рад доступан (нпр. ауторско право).

Дефиниција

Дело је јавно доступно (отвореног типа) уколико начин његове дистрибуције задовољава следеће услове:

1. Приступ

Дело је доступно као целина и по цени која не прелази разумне трошкове репродукције, по могућству преузимањем путем Интернета без трошкова. Дело мора бити доступно у погодном облику који је могуће мењати.

Коментар: Одредба “као целина” спречава ограничавање приступа на посредан начин, на пример, дозвољавањем приступа само неким деловима базе података истовремено.

2. Накнадна дистрибуција

Лиценца не ограничава ниједну страну у погледу продаје или бесплатног дељења дела, било да се дистрибуира самостално или као део пакета. Лиценца не сме захтевати тантијеме или другу накнаду за такву продају или дистрибуцију.

3. Поновно коришћење

Лиценца мора дозволити модификације и изведена дела, а мора омогућити да се исти дистрибуирају под условима оригиналног дела.

Kоментар: важно је приметити да ова клаузула не искључује коришћење “виралних” или “share-alike” лиценци које захтевају накнадни дистрибуцију модификације под истим условима као и оригинал.

4. Одсуство технолошких ограничења

Дело мора бити доступно у форми која нема технолошких препрека са испуњењем горенаведених активности. Ово се може постићи представљањем дела у “open data” формату, тј. у оном формату чије су спецификације јавно доступне и бесплатне и који не намеће новчана или друга ограничења за коришћење.

5. Приписивање

Лиценца може захтевати, као услов за даљу дистрибуцију и поновно коришћење, приписивање сарадника и стваралаца дела. Уколико је овај услов наметнут, он не сме представљати терет. На пример, ако се захтева приписивање, списак оних који захтевају приписивање мора бити приложен уз дело.

6. Целовитост

Као услов за дистрибуцију дела у модификованом облику лиценца може да захтева да резултујуће дело носи другачије име или број верзије у односу на оригинално дело.

7. Без дискриминације лица и група

Лиценца се не сме да дискриминише лица или групе лица.

Коментар: да би се добила највећа корист од овог процеса, треба постићи највећу разноликост лица и група квалификованих да допринесу јавно доступним информацијама. Стога забрањујемо да било која лиценца јавно доступних информација искључује било кога из овог процеса.

Коментар: ово је преузето непосредно из тачке 5. ОСД (Дефиниције отвореног кода)

8. Без дискриминације поља подухвата

Лиценца не сме никога спречити да користи дело у одређеној области деловања. На пример, не сме да ограничи коришћење дела у пословању или коришћење у генетским истраживањима.

Коментар: превасходна намера ове клаузуле је да се забране замке лиценце које спречавају да се јавно доступни материјал користи у комерцијалне сврхе. Желимо да се комерцијални корисници прикључе нашој заједници и не осећају искљученим из ње.

Коментар: ово је преузето непосредно из тачке 6. ОСД (Дефиниције отвореног кода)

9. Дистрибуција лиценце

Права у вези са делом морају да се примењују на све којима се дело дистрибуира без потребе за извршењем додатних лиценци од стране тих страна.

Коментар: ова клаузула има за циљ да забрани затварање информација непосредним средствима као што су захтеви за уговором о неоткривању информација.

Коментар: ово је преузето непосредно из тачке 7. ОСД (Дефиниције отвореног кода)

10. Лиценца не сме бити специфична за пакет

Права везана уз дело не смеју да зависе од дела које чини део одређеног пакета. Ако се дело одвоји од тог пакета и користи или дистрибуира у складу са условима лиценце за то дело, све стране којима се дело накнадно дистрибуира треба да имају иста права која су додељена у вези са оригиналним пакетом.

Коментар: ово је преузето непосредно из тачке 8. ОСД (Дефиниције отвореног кода)

11. Лиценца не сме да ограничава дистрибуцију других дела

Лиценца се не сме да ограничава друга дела која се дистрибуирају заједно са лиценцираним делом. На пример, лиценца не сме захтевати да сва остала дела дистрибуирана на истом медијуму буду јавно доступна.

Коментар: дистрибутери јавно доступних информација имају право на сопствени избор. Имајте у виду да су “share-alike” лиценце у складу са правилима, јер се те одредбе примењују само ако цела образује једно дело.

Коментар: ово је преузето непосредно из тачке 9. ОСД (Дефиниције отвореног кода)


Priredili i preveli:

v1.1:

  • Игор Спасић

v1.0:

  • Milica Maravić
  • Žarko Ptiček
  • Blaeks Biofor
  • Bojana Milošević
  • Vedran Vučić